TAC - ELLAS
TRADITIONAL   ARCHERY   CLUB

Greek Traditional Archery

Click here to edit subtitle

  Μαθήματα - Οδηγός Εκπαιδεύσεως
 Lessons - Courseguide

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
ΙΕΡΑΞ - Μαθήματα και Οδηγός Εκπαιδεύσεως για αρχάριους Τοξότες
Η παραδοσιακή τοξοβολία είναι μια πολύ απαιτητική τέχνη  υψηλών προδιαγραφών και ικανοτήτων. Η σωστή εκπαίδευση και καθοδήγηση είναι απόλυτα απαραίτητη και προϋπόθεση για την ορθή εξάσκηση και εκμάθηση.
Η λανθασμένες οδηγίες από την άλλη, οδηγούν σε τραυματισμούς και θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ασκούμενο αλλά και τους γύρω τους.
 Για αυτόν τον λόγο πρέπει να έρχεται σε σταδιακή επαφή με το τόξο και τα βέλη. Το να δώσεις στον επίδοξο τοξότη ένα τόξο οπλισμένο και ένα βέλος, από την πρώτη μέρα της επαφής του με την τέχνη αυτή, είναι ότι ποιο καταστροφικό μπορείς να κάνεις στον ίδιο και στην εξέλιξη του.
Του αφαιρείς αυτόματα τον σεβασμό προς το ίδιο το όπλο, το απομυθοποιεί σε χρόνο dt και δεν του δίνεις τον απαιτούμενο χρόνο να εναρμονιστεί με αυτό. Επιβραβεύεις την ανυπομονησία του και αφαιρείς το προνόμιο να κερδίσει με τις προσπάθειες του το δικαίωμα να χειρίζεται ένα τόξο αυτόνομα.
Ο ενδιαφερόμενος πριν αποφασίσει να ξεκινήσει την εκπαίδευση του θα πρέπει να εξετάσει την υπομονή και την πειθαρχία που διαθέτει όπως και τον χρόνο που έχει σκοπό για να αφιερώσει για τον σκοπό αυτό.
Επιδίωξη του ασκούμενου δεν είναι να πετύχει τον στόχο, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει στόχος. Ο στόχος είναι ο ίδιος μας ο εαυτός  . Η συνεχές βελτίωση δηλαδή του εαυτού μας, φυσικά και πνευματικά.
____________________________________________________________________________

ΓΕΝΙΚΑ

Οι προπονήσεις γίνονται στην Αθήνα κοντά στον Άγιο Κοσμάς .

Διδάσκεται σε αποκλειστικότητα στον Ελλαδικό χώρο η  τόξευση με δαχτυλίδι που υπερτερεί σε όλα τα επίπεδα του ευρωπαϊκού τρόπου έλξης της χορδής .
Είναι ο αρχαίος τρόπος χρήσης του τόξου που γνώριζαν οι πρόγονοι μας και χάθηκε στην πάροδο των αιώνων. Μέχρι και την Ελληνική επανάσταση επί τουρκοκρατίας οι Κρήτες μαχητές είχαν τόξα για τον ανταρτοπόλεμο μιας και τα καριοφίλια ήταν κατά πολύ αναποτελεσματικά.

Τα μαθήματα αρχαρίων είναι σε σύνολο 6 με διάρκεια 60 λεπτών.
Σε αυτά ο ασκούμενος μαθαίνει την σωστή χρήση του τόξου και εκτελεί βολές με μέγιστη αποστάσεις 5 έως και 10 μέτρων για αρχή (όλος ο εξοπλισμός με τα βοηθήματα άσκησης παρέχεται δωρεάν σε αυτό το επίπεδο).
Χαρτί ιατρού για αρχή δεν χρειάζεται εφόσον ο αθλητής δεν έχει σοβαρές παθήσεις και δεν σκοπεύει να λάβει μέρος σε αγώνες  στο μέλλον.
____________________________________________________________________________

ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ασκήσεις αναπνοής
Ζέσταμα
Ασκήσεις ενδυνάμωσης χεριών και ποδιών
Εισαγωγή στην θεωρία της Τοξοβολίας

     Τοξοβολία μια πνευματική άσκηση
     Τόξο - Βέλος ,Το όπλο και  η προέκταση σώματος και πνεύματος

Σωστή τοποθέτηση του σώματος και εξάσκηση στην ορθή στάση
Σωστή λαβή του τόξου και ευθυγράμμιση με τον στόχο
Ασκήσεις συγκράτησης και ανοίγματος τόξου
Ασκήσεις απελευθέρωσης χορδής

Ασκήσεις με βολές από απόσταση 5-10 μέτρων
Ασκήσεις χαλάρωσης και πολλά άλλα.

Μετά από αυτό το διάστημα προπονήσεων ο αρχάριος είναι πλέον σε θέση να προχωρεί ανεξάρτητα χωρίς μεγάλη επίβλεψη από τον εκπαιδευτή του. Η απόσταση των βολών θα πρέπει να διατηρηθεί στα 5 μέτρα για 10 τουλάχιστον μέρες άσκησης και όταν ο εκπαιδευτής του τον θεωρήσει έτοιμο  να μεγαλώσει τη απόσταση αυτή.
Το πλήθος τον βολών αυξάνεται κάθε φορά και αφού ο τοξότης δυναμώσει σταδιακά.
Αν προκύψουν σοβαρές ενοχλήσεις από πόνους θα πρέπει να σταματήσει και να αναπαυτεί για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να εξεταστεί από γιατρό.
Μετά το πέρας των μαθημάτων και αφού είναι έτοιμος για το επόμενο στάδιο εκμάθησης μπορεί αν θέλει να αγοράσει δικό του εξοπλισμό.

Οι μεγαλύτερες αποστάσεις, η τόξευση εν κίνηση, καθώς και  οι ιπτάμενοι στόχοι είναι για τους τους προχωρημένους μαθητές.
Το τόξο για αποστάσεις μεγαλύτερες των 30 μέτρων πρέπει  να έχει τις αντίστοιχες προδιαγραφές.
____________________________________________________________________________

Πρόγραμμα Αρχαρίων

Τα μαθήματα αρχαρίων είναι σε σύνολο 6 με διάρκεια 60 λεπτών.  Τα μαθήματα διαμοιράζονται σε χρονικό ορίζοντα  15 -30 ημερών για την καλύτερη  εμπέδωη τους.

Πρόγραμμα Προχωρημένων

Υπάρχουν  προγράμματα για την συνεχή εξέλιξη του προχωρημένου τοξότη .  Ο γνώστης πλέον των βασικών αρχών, που διψάει για την λεπτομέρεια και την τελειoποίηση της μοναδικής αυτής τέχνης, έχει την δυνατότη να να εμβαθύνει τις γνώσεις του κοντά μας .
Για όποια άλλη διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

____________________________________________________________________________

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στα μαθήματα παρέχεται εξοπλισμός δωρεάν. Αργότερα όταν ο ασκούμενος θα θελήσει να αγοράσει δικό του εξοπλιμό το κόστος δέν υπερβαίνει τα 150.- Ε περίπου .
Στους προχωρημένους και έμπειρους τοξότες το κόστος αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις τους ( από 300.- έως και 2500.- Ε)
Άτομα επιθετικά, απείθαρχα και άναρχα ή άτομα που έχουν σκοπό να κυνηγήσουν με τόξο δεν γίνονται δεκτά για ευνόητος λόγους. Οφείλουν να γνωρίζουν ότι θέτουν σε μέγα κίνδυνο τους υπόλοιπους και τον εαυτό τους.


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΒΟΛΕΣ
____________________________________________________________________________

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.